Masterat

 

Facultatea

Denumirea programului de masterat (specializării)

Name of the master's program

Durata studiilor/

Срок обучения/

Duration of Studies

(an/год/year)

Numarul de credite

Facultatea Drept

Dreptul afacerilor

Business Law

1,5

90

 

Instituţii de drept privat

Institutions of Private Law

1,5

90

 

Ştiinţe Penale

Criminal Sciences

1,5

90

 

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

Institutions of Constitutional Law and Administrative Law

1,5

90

 

Drept internaţional şi instituţional

International and Institutional Law

1,5

90

Facultatea Ştiinţe economice

Business Management şi Antreprenoriat

Business Management and Entrepreneurship

 

2

120

 

Managementul Marketingului Strategic

Strategic Marketing Management

 

2

120

 

Marketing şi logistică

Marketing and Logistics

2

120

 

Politici comerciale şi drept vamal

Trade Policy and Customs Law

2

120

 

Managementul resurselor umane şi leadership

Human Resource Management and Leadership

2

120

 

Finanţe, Investiţii şi Banking

Finance, Investment and Banking

2

120

 

Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate

Finance, Taxes and Accounting

2

120

 

Finanţe şi contabilitate internaţională

Finance and International Accounting

2

120

 

Management contabil, expertiză şi audit

Accounting Management, Audit and Expertise

2

120

 

Control financiar-fiscal

Financial and Tax Control

2

120

 

Politici de integrare şi business internaţional

Integration Policies and International Business

2

120

 

Management, marketing şi logistică în transport

Management, Marketing and Logistics in Transport

2

120

 

Turism internaţional şi managementul în industria ospitalităţii

International Tourism and Hospitality Management

2

120

Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

Clinical Psychology and Psychological Counseling

2

120

 

Psihologia socială

Social Psychology

2

120

 

Economie socială şi managementul proiectelor sociale

Social Economy and Management of Social Projects

2

120

 

Management şi consiliere în asistenţa socială

Management and Counseling in Social Work

2

120

 

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Management of Social and Health Services

2

120

 

Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar

Psycho-Pedagogy in High School, Vocational and University Education

1,5

90

 

Management educaţional

Educational Management

2

120

 

Psihologia juridică

Legal Psychology

2

120

 

Managementul organizaţional şi al resurselor umane

Organizational and Human Resource Management

2

120

 

Studii avansate în asistenţa socială şi expertiza socială

Advanced Studies in Social Work and Social Expertise

 

2

120

Facultatea de Litere

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

Applied Foreign Languages in Tourism and International Trade

2

120

 

Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice

 

Traducere şi documentare multilingvă: limbi germanice

 

Traducere şi documentare multilingvă: limbi asiatice

Multilingual Translation and Documentation: Romanic Languages

 

Multilingual Translation and Documentation: Germanic Languages

 

Multilingual Translation and Documentation: Asian Languages

2

120

Facultatea Biomedicină şi Ecologie

Management şi politici de mediu

Environmental Policy and Management

2

120

 

Managementul serviciilor de frumuseţe şi recuperare

Beauty Services Management and Recovery

2

120

 

Managementul resurselor naturale

Natural Resources Management

2

120

 

Ecologie industrială

Industrial Ecology

2

120

 

Design de landşaft

Landscape Design

2

120

 

Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi

Management of Forest Resources and Green Spaces

2

120

 

Tehnologia medicamentului

Drug Technology

2

120

 

Tehnologia industrială a medicamentelor

Drugs  Industrial Technology

2

120

 

Ecologie şi  protecţia mediului

Ecology and Environment Protection

2

120

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism

Studii regionale 

Regional Studies

 

2

120

 

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare

Diplomacy, Security, Business and Communication

2

120

 

Globalizare, etnicitate şi cultură 

Globalization, Ethnicity and Culture

2

120

 

Istorie globală şi comparativă 

Global and Comparative History

2

120

 

Identitate, comunicare interetnică şi cetăţenie

Identity, Interethnic Communication and Citizenship

2

120

 

Jurnalism, Imagologie şi Relaţii Publice

Journalism, Imagology and Public Relations

2

120

Facultatea Informatică şi Inginerie

Administrarea reţelelor de calculatoare

Computer Networks Administration

1,5

90

 

Calculatoare, sisteme şi reţele informatice

Computers, Systems and Computer Networks

1,5

90

 

Cercetări aplicative în arta decorativă

Applied Research in the Decorative Art

1,5

90

 

Design şi arta în textile

Design and Art in Textile

1,5

90

 

Designul structurilor şi produselor din tricot

Knitting and Knitwear Design

1,5

90

 

Tehnologii moderne  în design vestimentar

Modern Technologies in Fashion Design

1,5

90

 

Prelucrarea informaţiei în sisteme şi reţele

Information Processing in Systems and Networks

2

120

 

Securitatea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii

Information and Communication Systems Security

1,5

90

 

Sisteme  informaţionale

Information Systems

1,5

90

 

Sisteme  multimedia

Multimedia Systems

1,5

90

 

Tehnologia  produselor de program

Technology of the Software

1,5

90

 

Tehnologii  informaţionale mobile

Mobile Information Technologies

1,5

90

 

Tehnologii informaţionale în business intelligence

Information Technologies in Business Intelligence

1,5

90

 

Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor

Information Technologies in Data Transferring and Processing

1,5

90

 

Tehnologii moderne în design interior

Modern Technologies in Interior Design

1,5

90

 

Tehnologii şi aplicaţii Web

Web Technologies and Applications

1,5

90

 

 


16.05.2010