Socolov Vasili

Doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar Email: vsocolov@mail.ru, vsocolov@ulim.md .

Funcţia/poziţia ocupată

Decan al Facultăţii Biomedicină şi Ecologie.

Disciplinele predate la ULIM

1) Toxicologie generală;

2) Toxicologia produselor cosmetice şi medicinale;

3) Ecotoxicologie;

4) Igienă generală;

5) Igienă şi ecologie ambientală;

6) Igiena instituţiilor cosmetice;

7) Ergonomie.

Domeniile de interes ştiinţific

Medicina preventivă. Medicina muncii şi toxicologie.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Comisia de acreditare a instituţiilor de învăţămănt cu profil medical din Republica Moldova (2004-prezent).

 

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/  internaţionale (cele mai relevante)

Redactor-şef adjunct al revistei ştiinţifice „NOOSFERA” (ULIM).

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

1) Medalia „National Union of Sirian Student” (1999);

2) Medalia ULIM (2000);

3) Ordinul ULIM (2002). 


11.06.2013