ULIM - în topul celor mai prestigioase universități din țară

Potrivit ultimului clasament mondial al Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) a intrat în top 3 cele mai prestigioase instituții de învățământ din R. Moldova. În comparație cu rezultatele aceluiași clasament realizat în anul trecut, ULIM și-a îmbogățit substanțial poziția, fapt ce se datorează excelenței academice promovate de conducere și de întreg corpul didactico-științific.

ULIM reprezintă un important centru de ştiinţă și de cultură, ce slujește idealurilor educaționale, de cognoscibilitate, umanism şi universalitate, particularizându-se prin dinamica sa instituțională, prin performanţă, prin spiritul creator, inovator, în fiecare din domeniile pentru care organizează și desfășoară programe de studii.

Potențialul uman, constituit dintr-o adevărată armată de specialiști valoroși, muncește, zi de zi, la consolidarea unui sistem educațional de calitate. Ranking of World Universities este un clasament web al universităților din lume, care ierarhizează instituțiile de învățământ superior în funcție de mai mulți indicatori, printre care volumul de conținut al paginilor web, impactul vizibil al acestuia, referințele bibliografice externe ș.a. Clasamentul este publicat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetători al Consiliului National Spaniol de Cercetare (CSIC) cu sediul la Madrid.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


10.10.2017