Facultatea Drept a organizat o prelegere publică a prof. univ. dr. hab. Mihai Poalelungi, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova și ceremonia de inaugurare a Clinicii Juridice ULIM

La 1 noiembrie 2018, Facultatea Drept din cadrul ULIM a organizat o prelegere publică, fiind susținută de prof. univ. dr. hab. Mihail Poalelungi, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova.

Atenția studenților a fost captată de experiența profesională a invitatului și de competențele pe care le posedă în domeniul juridic. Președintele în alocuțiunea sa a motivat tinerii să  studieze continuu pentru a corespunde cerințelor specifice domeniului și să pledeze pentru învățarea limbilor străine, care reprezintă un imperativ al timpului. Activitatea sa profesională s-a făcut remarcată prin funcțiile deținute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Strasburg, Franţa), la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.Totodată, este și autorul unor serii de monografii, articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete de invenţii, manuale și ghiduri.

Cu acest prilej, Facultatea Drept a organizat și inaugurarea Clinii Juridice ULIM, proiect finanțat de către Ambasada SUA în Republica Moldova. În cadrul reuniunii, conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, dl Mihail Poalelungi, lect. univ. Mihai Lupu, membru al Consiliului Uniunii Avocaților și conf. univ. dr. Lilia Mărgineanu, decanul Facultății Drept au urat membrilor echipei multă perseverență, succese în implementarea cunoștințelor în activitățile și serviciile pe care le vor presta. Crearea Clinicii Juridice ULIM are ca scop: dezvoltarea şi promovarea culturii juridice în Republica Moldova.

 

Serviciul de Presă, ULIM

 


01.11.2018