Ședința ordinară a membrilor Senatului ULIM

Membrii Senatului ULIM s-au întrunit miercuri, 31 octombrie 2018, în ședința ordinară, în cadrul căreia, prin Ordinul rectorului ULIM, conf. univ. dr. Ilian Galben, a fost împuternicită în funcția de prorector Relații Internaționale, dr. Valentina Ciumacenco, care deține și funcția de director al Centrului de Cooperare Internațională ULIM.

Agenda ședinței a vizat subiecte ce au fost audiate și examinate de către membrii Senatului, precum:

1. Rezultatele sesiunii de axaminare în semestrul II al anului de studiu 2017-2018;

2. Rezultatele admiterii la ciclurile Licență și Masterat în anul de studii 2018-2019;

3. Activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic pentru anul 2017;

4. Evaluarea calității procesului educațional la programul de Licență ”Asistența Socială”;

5. Evaluarea calității procesului educațional la programul de Licență ”Traducere și Interpretare”.

Proiectele de hotărâre inițiate de către raportori au fost aprobate, fiind înaintate și propuneri de îmbunătățire a structurilor ULIM, a calității serviciilor educaționale și a managementului. Totodată, în cadrul ședinței, prin decizia Senatului ULIM, pentru contribuția esențială la promovarea imaginii ULIM în plan educațional, științific, organizatoric și economic, Medalia ULIM a fost decernată conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, iar Ordinul ULIM conf. univ. dr. Dumitru Grama și dlui Aurel Bordeian, director Sistemul Informațional Universitar.

De asemenea, Diplome de Excelență au fost acordate lect. univ. drd. Svetlana Haraz, șef Catedra Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”, pentru perseverență, profesionalism și participare activă în cadrul procesului de admitere 2018-2019 și conf. univ. dr. Zinaida Radu, cu prilejul aniversării, pentru participare activă la promovarea valorilor ULIM, fidelitate față de limbile romanice și contribuție constantă în plan educațional la propășirea Facultății de Litere.

Serviciul de Presă, ULIM

 


01.11.2018